konsentrert diskusjon

14.10.09 Landbrukes HMS møte

15 medlemmer av landbrukets HMS tjeneste hadde HMS møte på Solstad.

Vi synes det er meget hyggelig at låven blir brukt til mæter og andre aktiviteter.

Mer info om
landbrukets HMS.


Farm

Activities

News

solstadgaard.no 20©18 » visitor nr: 1811266