Fylkesmannens prosjekt Grønn omsorg og kunnskapsformidling

Fylkesmannens prosjekt Grønn omsorg og kunnskapsformidling ble avslutta ved utgangen av 2009. Fylkesmannen i Nordland gjennomførte i perioden november 2005 til november 2009 prosjektet Grønn omsorg og kunnskapsformidling.Tilrettelagt sysselsetting, læring, naturopplevelser og aktivering."
Prosjektet hadde som målsetting at landbruket i Nordland skulle utvikle og gi tilbud som kunne bidra til å løse viktige oppgaver for opplærings-, helse- og sosialsektoren. For å nå dette målet ble innsatsen i prosjektet retta inn mot 5 satsingsområder; - informasjon, tilrettelagt arbeid for personer med psykiske problemer, gården som pedagogisk ressurs, tilrettelagte ferie- og fritidstilbud og kvalitetssikring med fokus på hesten som helsearbeider.

Her kan du lese

SLUTTRAPPORTEN.


Farm

Activities

News

solstadgaard.no 20©18 » visitor nr: 1811236